ปี 2525 ห้างหุ้นส่วนจำกัดวงศ์กมล ได้ก่อตั้งขึ้น โดยคุณไพบูลย์และคุณกมลหง เดชสุวรรณกมล เพื่อนำเข้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสเตนเลส (ฝอยขัดภาชนะสเตนเลส) จากต่างประเทศเป็น บริษัทแรกในประเทศไทย และได้ทำการตลาดจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย แต่จากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น จนนำไปสู่การแข่งขันทางด้านราคา ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ์ประเภททำความสะอาดจึงได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อทำให้วงศ์กมลกรุ๊ปเป็นผู้คิดค้นผลิตสินค้า และเป็นผู้กำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ได้เอง

ด้วยวิสัยทัศน์ทางการตลาดและการมองความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับ ประสิทธิภาพของทีมวิจัยและพัฒนา ซึ่งนำโดยคุณไพบูลย์นั้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของวงศ์กมล ที่ถูกคิดค้นและผลิตขึ้นมีคุณภาพ สามารถแก้โจทย์ของลูกค้าได้ ตรงกับความต้องการของตลาด ถูกสุขลักษณะแก่ผู้บริโภค และจัดจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมตามลำดับดังนี้

ปี 2527 ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบไหม้หน้าเตารีดคลีนออน (Clean on) ได้ถูกคิดค้นขึ้นและนำสู่ตลาดของไทย เพื่อแก้ปัญหาคราบไหม้ฝังแน่นที่เกิดจากการรีดผ้า

ปี 2528 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน ทัชชี่คลีน (Touche Klean) ได้ถูกคิดค้นขึ้น และเข้าสู่ตลาดในไทย ไปพร้อมๆกับคอมพิวเตอร์ และในหลายปีต่อมา การพัฒนาของเครื่องคอมพิวเตอร์จากจอที่ทำจากแก้ว เป็นจอ LCD หรือจอตัดแสงสะท้อนได้เกิดขึ้น รวมไปถึงการกำเนิดขึ้นของโน๊ตบุ๊ค ทำให้ ทัชชี่ สกรีน (Touche Screen) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหน้าจอทุกชนิดได้ถูกคิดค้นขึ้น เพื่อคงความเป็นผู้นำในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และคอมพิวเตอร์จนถึงปัจจุบัน

ปี 2539 ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดเครื่องประดับ จิวเวลิค (Jewelic) ได้ถูกคิดค้นขึ้น และวงศ์กมลเป็นบริษัทแรกที่ใช้กลยุทธ์ ในนำเสนอผลิตภัณฑ์นี้ผ่านทางการสาธิต เพื่อกระตุ้นความต้องการ ให้ความรู้แก่ลูกค้า และเป็นการทดสอบคุณภาพก่อนทำการตัดสินใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ปี 2540 วงศ์กมลได้ขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทำความสะอาดเครื่องประดับ โดยเพิ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องเงิน ซิวเวอร์บลู (SilverBlue) ที่สามารถแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสีของเครื่องเงิน หรือเกิดความหมอง (Tarnish) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ซึ่งผลิตภัณฑ์ซิวเวอร์บลูเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องเงินยี่ห้อแรกที่คิดค้นโดยคนไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ในเรื่องการใช้สารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณไพบูลย์ที่เห็นว่าในอนาคตความต้องการเครื่องเงินเพิ่มขึ้น ประกอบกับเห็นศักยภาพของผลิตภัณฑ์ต่อตลาดโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศยุโรป อาหรับ และกลุ่มอื่นๆ ที่มีการบริโภคเครื่องเงินอยู่ในระดับสูง ดังนั้นทีมวิจัยและพัฒนาของวงศ์กมล จึงมุ่งเน้นคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องเงินอีกหลายชนิด เพื่อแก้ปัญหาเครื่องเงินที่มีอยู่ ได้แก่

  1. แอนตี้ ทาร์นิช (Anti Tarnish) : นวัตกรรมการปกป้องเครื่องเงินจากปฏิกิริยากับออกซิเจน (oxidation) ซึ่งจะเป็นส่วนผสมหลัก ที่จะอยู่ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องเงินของวงศ์กมล โดยจะปกป้องเครื่องเงินจากการทำปฏิกิริยากับอ๊อกซิเจนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนเป็นสีหมองดำ จึงทำให้เครื่องเงินเงางามยาวนานยิ่งขึ้น
  2. ซิวเวอร์บลู ชนิดครีม (Silver Polishing Cream) : เป็นครีมทำความสะอาดสำหรับเครื่องเงินชิ้นใหญ่ เช่น ช้อนส้อม ของตกแต่งบ้าน และเครื่องประดับเงินชิ้นใหญ่
  3. ซิลเวอร์บลู ชนิดจุ่ม (Silver Instant Dip) : ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดเครื่องประดับเงินชิ้นเล็ก เช่น ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน และเครื่องประดับอื่นๆ
  4. ผ้าเช็ดทำความสะอาดเครื่องประดับเงินและทองซิลเวอร์บลู (Silver & Gold Polishing Cloth) : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องประดับเงินและทองในรูปแบบผ้า ที่สามารถใช้เช็ดได้ทันที สะดวก โดยสามารถขจัดคราบหมอง พร้อมทั้งปกป้องเครื่องประดับให้เงางามยาวนานด้วย

ปี 2545 บริษัทวงศ์กมล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดวงศ์กมลขึ้น ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มบริษัทโดยใช้ชื่อว่า
“วงศ์กมลกรุ๊ป (Wongkamol Group)”

ปี 2548 วงศ์กมลกรุ๊ป ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ WKM เพื่อสร้างตลาด ในต่างประเทศ โดยผ่านทางตัวแทนในแต่ละประเทศ ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ WKM มีวางจำหน่ายผ่านตัวแทนในต่างประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซียและแอฟริกาใต้ นอกเหนือจากนี้วงศ์กมลกรุ๊ป ยังให้บริการรับจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้าชั้นนำจากประเทศชั้นนำ เช่น อังกฤษ อเมริกา อิตาลี ออสเตรเลียและฟินแลนด์ เป็นต้น

ปี 2552 วงศ์กมลกรุ๊ป ได้มีแผนในการนำมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 และระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดี (Codex GHP/GMP) มาประยุกต์ใช้ในเชิงบูรณาการอย่างครบวงจร เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้บริโภคในด้านคุณภาพและสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นของลูกค้าในระบบการจัดการของวงศ์กมลกรุ๊พ ทั้งนี้โดยวงศ์กมลกรุ๊พมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพ.ศ.2552 เป็นต้นมา ส่งผลให้ผลิตภัณท์ของ วงศ์กมล กรุ๊พ ก้าวไกลไปทั่วโลกภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ

นับถึงวันนี้ วงศ์กมลกรุ๊ป มีความภูมิใจและมีความมั่นใจในศักยภาพความสามารถและความพร้อมของ
วงศ์กมลกรุ๊ปในการผลิตและนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและถูกสุขลักษณะอย่างสมบูรณ์แบบ

 
 
 
 
 
Copyright © 2009 Wongkamol Co., Ltd. All rights reserved.